Trend

Park Manjež u Beogradu

Park Manjež u Beogradu

Država: Srbija

Grad: Beograd

Park Manjež jedan je od najstarih parkova u Beogradu. Nalazi se oivičen sa Nemanjinоm ulicоm na jugu, Resavskоm ulicоm na zapadu, ulicоm kralja Milana na severu i ulicоm Svetоzara Markоvića sa istоčne strane. U sklopu parka nalazi se Jugоslоvenskо dramskо pоzоrište i Studentski kulturni centar.

Prema uređenju Beograda iz 1923.godine predviđeno je stvaranje parka u samom centru Beograda na mestu Kraljevske konjičke garde koja se nalazila na mestu sadašnjeg parka Manjež. Park je dobio ime po Manjež što u prevodu sa francuskog znači konjička škola.

Park je počeo sa gradnjom 1931.godine a završen je 1933.godine. I planirano je da čitav ovaj prostor predstavlja kulturni centar, a da se u njemu izgrade operska kuća, muzička akademija i konzervatorijum ali društvene promene i ratovi su usporili te ideje. Ipak jedan deo je uspeo da zaživi pa se u sklopu parka sada tu nalazi Jugoslovensko dramsko pozorište i Studentski kulturni centar.

Park ima površinu od 26.457 m2 i u njemu je smešteni spomenici Frederiku Šopenu,Francu Listu,Josifu Marinkoviću, Radovanu Dragoviću, Dušanu Popoviću i skulptura koju je radio vajar Risto Stijović.

U 2017.godini u parku je pored već postojećih stabala zasađeno trinaest stabala likvidambara, devet stabala divljeg kestena, pet platana, četiri lipe, jedne magnolije, četiri javora, devet jasena, pet breza, po jedne bukve i pitomog kestena, kao i tri stabla graba.

Dodaci