Održana 4. sednica Gradske izborne komisije

Gradska izborna komisija održala je večeras 4. sednicu na kojoj su na početku zasedanja usvojeni zapisnici sa 2. i 3. sednice.

Gradska izborna komisija usvojila je Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za odbornike Skupštine Grada Beograda, koji su raspisani za 17. decembar 2023. godine.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju izgleda i boje glasačkog listića i kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Grada Beograda, koji su raspisani za 17. decembar 2023. godine.

Takođe, usvojena je Odluka o obrascima za ostvarivanje prava birača na informaciju o tome da li je u izvodu iz biračkog spiska evidentiran da je glasao na izborima za odbornike Skupštine Grada Beograda, raspisanim za 17. decembar 2023. godine.

Gradska izborna komisija je na večerašnjoj sednici usvojila i Odluku o obrascima za utvrđivanje rezultata glasanja na izborima za odbornike Skupštine Grada Beograda, raspisanim za 17. decembar 2023. godine.

Gradska izborna komisija je usvojila i Odluku o obrascima zapisnika o primopredaji izbornog materijala za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine Grada Beograda, raspisanih za 17. decembar 2023. godine.

Takođe, Gradska izborna komisija je usvojila Instrukciju o primopredaji izbornog materijala pre i posle glasanja za izbore za odbornike Skupštine Grada Beograda, raspisane za 17. decembar 2023. godine.

Osim toga, usvojena je Odluka o naknadama, materijalnim i drugim troškovima u vezi sa sprovođenjem izbora za odbornike Skupštine Grada Beograda, raspisanih za 17. decembar 2023. godine.

Ako ste propustili