Obaveštenje o raspisivanju oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Beogradu

Gradska uprava grada Beograda objavljuje Obaveštenje o raspisivanju oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Beogradu – LINK.

Foto: ilustracija / A.M

Ako ste propustili