Njemu u čast komponovan je „Marš na Drinu“

Komadant Drugog gvozdenog puka koga su se plašili njegovi neprijatelji a poštovali njegovi vojnici ostaće zauvek upamćen kako zbog hrabrosti tako i časti koju mu je ukazao Stanislav Binički i komponovao „Marš na Drinu“ njemu u čast.

Milivoje Stojanović – Brka rođen je u Požarevcu 6.septembra 1873.godine je bio srpski oficir, komandant XII puka u balkanskim ratovima i komandant Drugog gvozdenog puka u Prvom svetskom ratu.

Završio vojnu akademiju sa 22. klasom i postao pešadijski potpukovnik 1892. godine. Kao komadant XII puka uspeo je da prokrči put trećoj armiji da izbije na Kosovo.

Njegov XII puk je naišao na veliko divljenje i strah kod neprijatelja da je i u borbi sa Bugarima koji su bili brojčano jači i na povoljnijem položaju nisu mogli da ih nateraju na povlačenje.

Komandant prve armije, prestolonaslednik Aleksandar I zbog velikog poštovanja prema puku i Milivoju Stojanoviću lično je prišao komandantu, čestitao mu, i u znak svoga priznanja skinuo je sa svojih grudi Karađorđevu zvezdu sa mačevima i lično je zadenuo na grudi komandanta XII puka.To je najveće odlikovanje dobijeno u ovome ratu.

U Prvom svetskom ratu 1914. godine njegov Drugi gvozdeni puk učestvovao je u Cerskoj bici, i to u samom njenom centru, na Tekerišu. Kao komandant Gvozdenog puka istakao se i u Kolubarskoj bici. Videći kako mu ljudstvo gine, Milivoje je lično poveo puk u novi juriš i tom prilikom je osvojena Kremenica a on je poginuo 4.decembra 1914.godine.

Foto:Wikipedia

Ako ste propustili