Trend

Leva ruka besplatno, a desna…

Leva ruka pokazuje besplatno je ali na rate u kasnijem periodu. Građani pozitivno reaguju na besplatno, ali isto tako znaju da reč „besplatno“ u našem rečniku znači „kasnije na rate“.

Nije probem u besplatnom već u kratkoročnom razmišljanju koje gleda na sve načine da desnom pokrije kriminalne aktivnosti. Nikako se ne bi začudio da posle mladih, pod „besplatno“ dođu na red i penzioneri. Ako ni to nije pravi recept da sakrije sve što treba sakriti onda će verovatno doći na red nešto besplatno za sve. Samo i besplatno ima svoj rok trajanja.

Koliko daleko će ići „Kung-fu“ bez ikakvih ideja i aktivnosti kako bi se brojni problemi širom grada rešili? Prema dosadašnjim aktivnostima ili ti tačnije i bolje rečeno neaktivnostima veoma daleko. Do sada je opravdao sve što su sve političke opcije govorile i pored toga što poput lutki dižu ruke jer su tako navikli da treba.

Dugoročno gledano kung fu gradonačelnik upravo kopa jamu svim budućim naslednicima funkicije, bez obzira kom političkom bloku pripadaju. Sve to ukoliko gledamo lokalno, ali ako gledamo na nivou cele teritorije upravo na sve načine pokazuje nesposobnost za sada jednog ministarstva. Međutim, granice nesposobnosti su daleke, pa će verovatno na udar „besplatnog“ doći još neka ministarstva.

Autor: Aleksandar od Beograda

Dodaci