Kojije bio glavni grad Mletačke republike?

Mletačka republika bila je srednjovekovna aristokratska trgovačka republika, čiji je glavni grad bila Venecija.

Mletačkom republikom vladao je dužd koga je birala aristokratija, i on je vladao do svoje smrti.

Glavni mletački simbol bio je lav sv.Marka, koji je do dan danas urezan u mnogim mestima bivše mletačke vladavine.

Ako ste propustili