Ko je osnivač hronologije rođenja Isusa Hrista?

Osnivač hronologije rođenja Isusa Hrista bio je rimski iguman Dionisije Mali. Iguman Dionisije Mali je rođen u regionu Dobrudža ( region koji deli Rumuniju i Bugarsku).

U Rimu su se godine računale od dolaska na presto cara Dioklecijana 284.godine i vladao je do 305.godine. Kao što je poznato Dioklecijan je bio jedan od najvećih progonitelja hrišćana.

Od igumana je zatraženo 532,godine da sprovede donete odluke na Saboru u Nikeji 325.godine. Jedna od odluka ovog Sabora bilo je i utvrđenje Simbola vere i vreme praznovanja Vaskrsa.

Dionosije Mali je pored sprovođenja odluka Sabora uveo i računanje po Hristovom rođenju.

Od 1. januara 754.godine po tadašnjem rimskom kalendaru zvanično je otpočela nova era i računanje godina od Hristova rođenja.

Kako je tačno Dionosije Mali došao do ovog proračuna nije poznato, ali neki naučnici su kasnije tvrdili da je napravio grešku u nekoliko godina.

Ako ste propustili