Ko je bio prvi srpski ministar vojni?

Prvi srpski ministar vojni bio je Ipolit Florenten Monden iz Francuske. Zahvaljujući zalaganjem Ilije Garašanina doveo ga je u Srbiju i stavio na raspolaganje Srpskoj vlad i 1853. godine gde je do 1855. izradio planove za odbranu Srbije tokom Krimskog rata. Nakon 1855. godine vraća se u Pariz ali se vraća u Beograd 1861. godine gde je, nakon uspostavljanja Ministarstva vojnog 10. aprila 1962. godine, postavljen za prvog ministra vojnog. Sve do 1865. godine doprineo je organizaciji vojske iz raznih aspekata.

Nakon odlaska 1865. dodeljeno mu je počasna titula generala srpske vojske i knez Mihailo Obrenović mu je uputio pismo zahvalnosti.

Preminuo je u Parizu, 11. januara 1900. u 89. godini života.

Ako ste propustili