Trend

Ko je bio Ahmed Ademović ?

Ahmed Ademović se ušunjao u pozadinu turske vojske i odsvirao po sluhu njihove trubne znake za povlačenje. Zbunjena turska vojska počela je da se povlači.

Ahmed Ademović rođen je u Leskovcu 1873.godine i bio je srpski vojni trubač romskog porekla, učesnik Balkanskih ratova i Prvog svetskog rata.

Ahmed se tokom Kumanovske bitke 24.oktobra 1912.godine ušunjao u pozadinu turske vojske i odsvirao njihove trubne znake za povlačenje. Zbunjena turska vojska počela je da se povlači. Vratio se među srpske vojnike i odsvirao signal za juriš. Srpska vojska je nanela težak poraz turcima i otvorila put ua nadiranje dolinom Vardara.Ono što se posle ispostavilo da je njegova mudrost i truba bila jedna od ključnih momenata za dobijanje bitke.

Ahmed je odlikovan Karađorđevom zvezdom sa mačevima. Njegovo lukavstvo završilo je u vojnim udžbenicima na francuskim i ruskim akademijama kao primer lukavstva običnog vojnika.

Svojim odlikovanjem se ponosio da ga nije nikada skidao do kraja života. Među Leskovčanima je bio jako poštovan i ukazivana mu je velika pažnja zbog njegovog herojstva.

Tokom Drugog svetskog rata Nemci su streljali njegove sinove Redžu i Ramu. Leskovčani su im podigli spomen obeležje u Arapovoj dolini, u podnožju Hisara, na tom mestu su Nemci 3. decembra 1941. godine streljali oko 400 do 500 Roma.

Umro je decembra 1965. godine u svojoj 92. godini u siromaštvu kod svog unuka Fadila.