Trend

Kako se zvala ljubavnica Miloševa koju je ubila Ljubica Obrenović?

Knez Miloš je bio poznat po svojim neverstvima ali prema istoriji u jednu je iskreno bio zaljubljen.

Kneginja Ljubica je rešila da stavi tačku na ovu preljubu ubistvom. Devojka iz Sarajeva u koju je Miloš bio zaljubljen zvala se Petrija sa kojom je knez imao i ćerku koja se zvala Velika, a preminula je 1823. godine.

Dok je Miloš još spavao, a Petrija spremala sobu, ušla je kneginja uzela Miloševu kuburu i ubila na mestu Petriju.

„Pištolj jes Milošev, ali je ruka Ljubičina, da vidimo hoće li slagati!“

Petrija je nakon dva dana sahranjena, a sprovod je gledala i Ljubica koja je tada rekla:

„Ja tebe smirih; sada ti alal moje žute papuče, a meni neka sude i Bog i ljudi!“