Jedan po jedan – Broj šest

Bilo ih je pet, a sada ih je šest. U prošlom članku sam napisao da je sigurnih pet, pa sam malo obišao jedan grad i eto šest.

Dolazi vreme dupliranja jer jedan po jedan i nije teško ali dupliranje je pravi izazov. Možda dupliranje juga postane pravi cilj koji kada se jednom postigneš dostigneš sam vrh.

Svako ima neke vrednosti u životu što dolazimo do urušavanja jednog od najstarijih jezgra prestonice i još nekih vrednosti koji sada nisu tema. Možda ćutnja i okretanje glave neki misle da će da nestane ali zaboravljaju na ljude koji imaju istinske moći da okrenu leđa kada je to potrebno. Kada sugrađani okrenu leđa svaka navodna politička moć prestaje.

Pravu moć imaju oni što retko podignu pogled i ako znaju šta se dešava. Pravu moć imaju oni što ćute i čiju je olovku teško videti na izborima. Pravu moć imaju oni koji poznaju te ljude i zamole ih da podignu pogled kada je to potrebno. Prava moć nije demonstracija sile već sprovođenje pravde. Prava moć nije zloba već molba.

Obilaženje neće zamaskirati implementaciju, kao ni ono što što se radi u prestonici. Kada se otvore oči i dobiju vrednosti nazad, staće i brojanje.

Autor: Aleksandar od Beograda

Dodaci

Ako ste propustili