Trend

Irma Grese koju su nazivali „Hijena Aušvica“

Irma Ida Ilse Grese bila je ženski SS stražar u nacističkim logorima Ravensbruck i Auschvitz, a služila je i kao upravnik ženskog odeljenja u logoru Bergen-Belsen. Zatvorenici iz Aušvic-a dali su joj nadimak „Hijena iz Auschvitz“

Grese je osuđenana smrt za zločine u vezi sa zlostavljanjem i ubistvima zatvorenika počinjenih u koncentracionim logorima Auschvitz i Bergen-Belsen. U trenutku izvršenja kazne ona je bila najmlađa osoba,22.godine, nad kojom je u Britaniji izvšena smrtna kazna 20.veku.

Napustila je školu sa 15.godina jer su je maltretirale ostale učenice ali i da bi se prudružila Ligi nemačkih devojaka koju su vodili nacisti za mlade devojke. Nakon što se pridružila nacistima,radila je u sanatorijumu kao pomoćna sestra.

Godinama se trudila da postane medicinska sestra ali bezuspešno. Kada je navršila 18.godina dolazi u koncentracioni logor Ravensbruck gde je radila kao čuvar, 1943.godine dolazi u Aušvic. Razvila je reputacije okrutnog sadiste koja je spavala sa ženama i muškarcima zatvorenicima i stražarima SS jedinice. Jedan od ljubavnika bio joj je i Josef Mengele.

Premlaćivala je zatvorenice i zatvorenike dok im lice nije bilo potpuno izdeformisano a zatim ih gazila čizmom dok im krvi nije potekla.

Učestvovala je u izboru ljudi za gasne komore,a prema svedočenju nekih preživelih zatvorenica jedan od dimnjaka gasnih komora dobio je ime baš po Irmi Grese.

Irma Grese je 17. aprila 1945. godine zarobila britanska vojska. Osam meseci kasnije.13.decembra 1945.godine osuđena je na smrt vešanjem.