Trend

Dan borca

Dan Borca je bio državni praznik u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji (SFRJ) i Saveznoj Republici Jugoslaviji (SRJ), koji se proslavljao 4. jula. Ovaj praznik je bio posvećen borcima Narodnooslobodilačke borbe (NOB) tokom Drugog svetskog rata, kao i partizanskim jedinicama koje su se borile protiv fašizma i okupatora.

4. jul je bio izabran kao datum sećanja na početak organizovanog otpora protiv fašističke okupacije, kada je 1941. godine na sednici Politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije doneta odluka o dizanju ustanka. Ovaj datum je imao poseban značaj u kolektivnom sećanju na borbu i žrtve koje su podnete za slobodu zemlje.

Praznik je bio obeležavan različitim manifestacijama, paradama, kulturnim događajima i polaganjem venaca na spomenike borcima.

Dan borca je za državni praznik proglašen 26. aprila 1956. godine i proslavljao se svake godine u čitavoj zemlji. Posle raspada SFR Jugoslavije, postao je državni praznik Savezne Republike Jugoslavije, ali se kasnije obeležavao samo u Srbiji. Ukinut je 2001. godine odlukom Vlade Srbije.

Praznik se i danas, nezvanično, proslavlja u organizaciji Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata.