Trend

Beogradski učitelj koji je spasao Savski most – Miladin Zarić

Beogradski učitelj Miladin Zarić odlučujućeg jutra 20.oktobra ,kada su nemci bili u povlačenju, spasao je Savski most presekavši žice detonatora da ga okupatorske snage nesruše.

Miladin Zarić je rođen 1889. godine u Sečoj Reci,nedaleko od Kosjerića. Učestvovao je kao rezervni oficir u Balkanskim ratovima kada je uspeo da deminira most na reci Šemnici kod Bitolja. Učestvovao je i u Prvom svetskom ratu.

Nakon rata radio je kao učitelj u Kovilju i Užicu ,upravnik škole u Kosjeriću. Nakon Kosjerića dolazi u Žarkovo,a onda seli se na Dorćol jer je premešten da radi kao učitelj u osnovnoj školi „Janko Veselinović“.

Tokom Drugog svetskog rata živeo je u Karađorđevoj ulici 69. Lada su počele borbe za oslobođenje Beograda, primetio je sa svog prozora kako nemci miniraju most. Nekoliko dana je gledao kako ga miniraju i čekao svoju priliku.

Upravo ta prilika osvanula u jutarnjim časovima,20.oktobra,kada je čuo ispred zgrade ruske snage. Otišao do njih,a zatim i sa njima se uputio ka Savskom mostu. Kako je već nekoliko dana posmatrao postavljanje,sa nekoliko ruskih vojnika uputio se ka jednom od stubova Savskog mosta. U trenutku kada je on već bio na stubu nemci su upalili fitilje,uzeo je ašov koji je ležao kraj jednog mrtvog nemačkog vojnika i njime prekinuo detonatorsku žicu .

Shvativši da je sprečeno rušenje mosta,okupatorske snage otvorili su artiljerisku paljbu kako bi ga srušili. Ruske jedinice uspele su da pređu most i unište artiljeriju kod Starog sajmišta.

Savski most je jedini evropski most koji je izbegao rušenje prilikom nemačkog povlačenja. Rušenje je izbegao i mоst Ludеndоrf na Rajni ali nije dugo izdržao jer je bio previše oštećen pa se nekoliko dana kasnije srušio.

18. dеcеmbra 1944. gоdinе, Zarić jе оdlikоvan Оrdеnоm za hrabrоst,bugarskim odlikovanjem  i sоvjеtskim Оrdеnоm Lеnjina.

Nakon završеtka rata, pоstavljеn jе za prеdsеdnika Trеćеg rеjоna grada Bеоgrada, ali je napustio tu funkciju.

Prеminuо jе 1976. gоdinе, u оsamdеsеt sеdmоj gоdini živоta.

Postojala je inicijativa da se Savski most nazove po njemu ali je na tome sve ostalo.

Foto:Ilustracija/Beogradske vesti