BEOGRADSKE SKULPTURE

BEOGRADSKE SKULPTURE

Koliko ima skulptura u Beogradu nije mi tačno poznato jer se neke nalaze na javnim površinama, a neke u okviru raznih kompleksa, muzeja, škola, fakultetima, na fasadama…

Skulptura Poziv na ustanak u Beogradu

Skulptura Poziv na ustanak u Beogradu nalazi se na teritoriji opštine Savski venac u naselju Dedinje. Skulpturu je izradio vajar Vojin Bakić i postoji nekoliko skulptura. Prvu je izradio 1946. godine i postavljena je u Bjelovaru. Naziv „Poziv na ustanak“ dobija nakon što je postavljena ispred muzeja „4. juli“ na Dedinju 1950. godine, gde je…

Skulptura Ikar u Beogradu

Skulptura Ikar u Beogradu Država: Srbija Grad: Beograd Skulptura Ikar u Beogradu postavljen je 05, novembra 2022. godine ispred Vazduhoplovne akademije na Dorćolu. Autor skulpture je Nemanja Morača. Na mestu današnje skulpture stajao je avion Jastreb koji je premešten u Vršac.

Skulptura „Srbija“ u Beogradu

Skulptura „Srbija“ u Beogradu Država: Srbija Grad: Beograd Skulptura „Srbija“ u Beogradu nalazi se na kupoli zgrade Vlade Republike Srbije. Skulptur aje izlivena u pragu 1927. godine po delu vajara Đorđa Jovanovića. Visoka je tri metra i teška skoro tonu. Postavljena je 1938. godine kada je dozidan sprat na sadađnjoj zgradi Vlade Republike Srbije, a…

Skulptura Ranjenik ispred JDP-a

Skulptura Ranjenik ispred JDP-a Država: Srbija Grad: Beograd Skulptura ranjenik Skulptura Ranjenik nalazi se ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta u Beogradu. Autor je Vanja Radauš. Dodaci Skulpture u Beogradu

Skulptura Ptica robot na Vračaru

Skulptura Ptica robot na Vračaru postavljena je 02.07. 2009. ispred opštine Vračar. Ptica robot služi za reciklažu limenki autorke mr Biljane Bibe Vicković. Ptica robot radi na principu kada prolaznik priđe na određenoj udaljenosti skulpturi, aktiviraju se senzori sa glasovnom porukom i svetlećim signalom. Ptica otvara kljun u koji se stavlja konzerva. Reciklažni kontejner napravljen…

Skulptura “Odavde donde”

Skulptura “Odavde donde” je delo britanskog vajara Ričarda Dikona i srpskog Mrđana Bajića i nalazi se na pasareli koja spaja Kalemegdan i Savsko pristanište. Skulptura je rađena iz dva dela. Gornji deo skulpture radio je Ričard Dikon i izrađena je od nerđajućeg čelika i dovezena je iz Engleske. Donji deo radio je Mrđan Bajić i…

Skulptura Slepi guslar u Beogradu

Skulptura Slepi guslar nalazi se Beogradu na Kalemegdanu. Skulptura je deo kompozicije spomenika Karađorđu koji je bio postavljen na Kalemegdanu 13.avgusta 1913.godine. Spomenik Karađorđu je bio kompozicija koje su činile skulpture slepog guslara, dva vojnika, iz Prvog srpskog ustanka i Balkanskih ratova, žene koja drži dete, boginje Nike i Vožda Srbije na vrhu. Spomenik su…

Skulptura Raše Popova u Beogradu

Skulptura Raše Popova u Beogradu nalazi se u Ulici 27.mart. Skulptura je postavljena u oktobru 2020.godine. Skulptura je izrađena od šrafova, matica, armature i žice. Autor skulpture je Boris Deheljan. Skulptura Raše Popova u Beogradu

Skulptura Fontana sa pet ženskih figura u Beogradu

Skulptura Fontana sa pet ženskih figura koje predstavljaju pet naroda Jugoslavije ( 1947) u Beogradu nalazi se u Parku skulptura Muzeja Jugoslavije. Skulptura je poklon Narodnog odbora Beograda Josipu Brozu Titu 2.januara 1948.godine. Autor skulpture je Sreten Stojanović. Skulptura je uradjena u bronzi visine 210cm. Foto:L.M

Skulptura Nošenje ratnika u Beogradu

Skulptura Nošenje ratnika ( 1946) u Beogradu nalazi se u Parku skulptura Muzeja Jugoslavije. Autor skulpture je Antun Augustinčić. Akulptura je poklon građana Zagreba povodom godišnjce oslobođenja grada 8.maja 1946.godine. Foto:L.M

Skulptura Proleće u Beogradu

Skulptura Proleće ( 1957) nalazi se u Parku skulptura Muzeja Jugoslavije u Beogradu. Autor skulpture je Sava Sandić. Skulptura je imala i naziv Mladost – devojka sa golubom. Vajarsko delo je otkupila Skupština Srbije kao rođendanski poklon Josipu Brozu Titu za 67.rođendan. Skulptura je visoka 170cm. Foto: L.M

Skulptura Prelja u Beogradu

Skulptura Prelja, autora Frana Kršinića, iz 1927.godine poklon je Narodne Republike Hrvatske Josipu Brozu Titu za njegov 67.rođendan. Delo se nalazi u Parku skulptura Muzeja Jugoslavije. Skuptura je izrađena u bronzi visine 155cm. Foto:L.M

Skulptura Zbeg u Beogradu

Skulptura Zbeg autorke Mire Jurišuć nalazi se u Parku skulptura Muzeja Jugoslavije. Skulptura je poklon Titovog Užica ( Užice) 30.oktobra 1975. godine Josipu Brozu Titu. Foto:L.M

Skulptura Frulaš u Beogradu

Skulptura Frulaš ( 1936) u Beogradu autora Frana Kršinića nalazi se u Parku skulptura Muzeja Jugoslavije. Sluptura je poklon Narodne Republike Hrvatske Josipu Brozu Titu za njegov 67. rođendan. Foto:L.M

Skulptura Fontana u Beogradu

Skulptura Fontana( 1932.godina) u Beogradu autora Sretana Stojanovića nalazi se u Parku skulptura Muzeja Jugoslavije. Sreten Stojanović (Prijedor, 2. februar 1898 – Beograd, 29. oktobar 1960) je bio srpski akademski vajar, crtač, akvarelista, teoretičar, likovni kritičar, pedagog i javni radnik, dekan Likovne akademije u Beogradu i član SANU. U Beogradu najpoznatija njegova dela su Spomenik…

Park skulptura Muzeja Jugoslavije u Beogradu

Park skulptura Muzeja Jugoslavije u Beogradu Država: Srbija Grad: Beograd Opština: Savski venac Foto:L.M Parku skulptura deo je Muzeja Jugoslavije u Beogradu. U parku se nalazi 20 skulptura poznatih i nepoznatih autora. Foto: L.M Izložene su skulpture autora: Antuna Augustinčića, Frana Kršinića, Sretena Stojanovića, Save Sandića, Stevana Bodnarova, Aleksandra Zarina, Marte Jovanović… Foto: L.M nepoznata…

Skulptura Buđenje u Beogradu

Skulptura Buđenje delo je Aleksandra Zarina iz 1951.godine. Skulptura je poklon Narodnog odbora Beograda Josipu Brozu Titu za njegov 64. rođendan – 25.05.1956.godine. Skulptura se nalazi u Muzeju Jugoslavije. Foto: L.M

Skulptura Tripod u Beogradu

Foto: A.M Skulptura Tripod u Beogradu postavljena je 16.septembra 2019. godine na kružnom toku kod Bogoslovije. Skluptura je delo poznatog vajara i istoričara umetnosti Koste Bogdanovića. Skulptura je trabala da bude postavljena 2009.godine ali nije bilo dovoljno sredstava da bi se projekat i realizovao. Autor je preminuo 2012.godine i na žalost nije dočekao da vidi…

Replika Grba opštine Zemun

Foto: A.M Grb opštine Zemun stajao je iznad balkona gradonačelnika opštine na zgradi Magistrata izgrađenog 1887.godine. Foto: A.M Zgrada Magistrata je delimično razorena 17. aprila 1944.godine tokom bombardovanja opštine kao i grb Zemuna koji je stajao iznad balkona. Preko puta zgrade stavljena je replika grba Zemuna koja je stajala na fasadi – septembra 2004.godine. Foto:…

Makеta zamka Dеspоta Stеfana Lazarеvića na Кalеmеgdanu

Mоdеl zamka dеspоta Stеfana Lazarеvića čiji jе autоr Коlja Milunоvić nalazi sе na platоu gоrnjеg grada Bеоgradskе tvrđavе,kоd spоmеnika Pоbеdnika. Makеta prikazujе izglеd srеdnjоvеkоvnоg dеspоtоvоg zamka sa kulama, kapijama i pоkrеtnim mоstоm iznad rоva, u čijоj sе unutrašnjоsti pоsеbnо isticala dоnžоn kula zvana Nеbоjša.

Piramida isprеd zgradе Srpskе akadеmijе nauka i umеtnоsti u Beogradu

Piramida isprеd zgradе Srpskе akadеmijе nauka i umеtnоsti postavljena jе 1995. gоdinе od strane Grada Bеоgrada. Na piramidi su navedene gеоgrafska dužina i širina tačkе na kоjоj sе nalazi piramida, pоtоm nadmоrska visina i ubrzanjе zеmljinе tеžе u tоj tački. Grad Bеоgrad nalazi sе na 44° 49’49” sеvеrnе gеоgrafskе širinе i 20°27’44” istоčnе gеоgrafskе dužinе…

Skulpture „Igrali se konji vrani,a sa njima i div junaci“ u Beogradu

Skulpture „Igrali se konji vrani,a sa njima i div junaci“ postavljene su 1939.godine ispred skupštinskog zdanja ondašnje Kraljevine Jugoslavije, a danas Republike Srbije. Dve skulpture u bronzi  je rad vajara Tоmе Rоsandića, tеhnički jе rеalizоvaо vajar Sava Sandić, a izlivеnо jе u livnici Miоdraga Jеrеmića u Vrčinu. Prvobitna ideja Vlade Kraljevine Jugoslavije je bila da se ispred…

Skulptura „Sidro“ u Mladenovcu

Skulptura „Sidro“ nalazi se na centralnom trgu u Mladenovcu. Skulptura je poklon Kaštela Lukšić početkom osamdesetih godina prošlog veka kao znak bratimljenja dve opštine. Glavni inicijator bratimljenja dve opštine bio je nekadašnji predsednik Skupštine opštine Kaštela, Mladen Mateljan – Volter. Foto:Beogradske vesti/A.M

Skulptura Genije smrti u Beogradu

Skulptura Genije smrti u Beogradu Država: Srbija Grad: Beograd Opština: Stari grad Skulptura Genije smrti nalazi se na Beogradskoj tvrđavi i delo je Ivana Meštrovića.  Nastala je pred veliku Međunarodnu izložbu u Rimu 1911. godine. Skulptura od bronze predstavlja žensku stojeću figure sa krilima, koja u ruci nosi pticu feniks. Skulptura je do 2011. bila izložena…

Spomen obeležje početka izgradnje Novog Beograda

Spomen obeležje početka izgradnje Novog Beograda nalazi se u Parku prijateljstva. “Kad ovde već bude stajao ponosni Novi Beograd, podignut svesno, planski i s ljubavlju, voljom i rukama trudbenika, omladine, naroda, neka ova ploča kazuje i podseća na 11. april 1948. Tri godine posle završetka Narodnooslobodilačke borbe završene su pripreme za početak nove radne bitke…

Olimpijska aleja u Beogradu

Olimpijska aleja u Beogradu i spomen obeležje Evropskog olipijskog festivala mladih (EYOF) otkriveno je 26.07.2007.godine u Parku prijateljstva na Novom Beogradu. Predsednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Žak Rog otkrio je spomen obeležje i i zasadio sadnicu u pomenutom parku.

Skulptura “ Sedeća žena“ u Beogradu

Skulptura Sedeća žena nalazi se u Pionirskom parku u Beogradu,kod Skupštine grada Beograda. Delo je autora Ivana Sabolića iz 1987.godine u urađeno je od mermera,dimenzija 180 x 100 x 55 cm. Delo realizovano na Internacionalnom simpozijumu skulpture „Beli venčac“ Aranđelovac.

Skulptura Umorni borac

Skulptura „Umorni borac“ nalazi se na Kalemegdanu u blizini Umetničkog paviljona „Cvijeta Zuzorić“. Skulptura je urađena u bronzi i nastala je 1935. godine na osnovu mermernog originala Tome Rosandića koji se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu. Foto:Beogradske vesti/A.M

NASTAVAK