Trend

Beograd u plusu

Predstavljen je i počeo je sa primenom novi sistem gradskog prevoza „Beograd plus“. Nakon mnogih najava biće ovo, ali biće i ono i možda ne znam da znam, ipak sada znamo kako.

Već sam o tome pričao ali meni nije teško da se ponovim, kao prvom čoveku grada, jer nikako da shvati ako treba da ponovi i hiljadu puta da je to malo. Koliko građana toliko ponavljanja.

Novi sistem je dugoročno dobar plan za kasnije faze koje u koje će sistem preći. Mora se reći i pohvaliti jer prvi put da se upustilo u rešavanje gradskog prevoza na duži rok. Znači ovaj sistem je samo prva faza u kasnijem regulisanju sistema koji će ne potuno rešiti gubitke i troškove grada ali će u značajnoj meri smanjiti u fazama koje dolaze. Faze koje će tek doći mogu se očekivati za dve godine i najverovatnije će to sprovesti neki novi prvi čovek grada, ako bude pametan.

Nazovimo ovaj predstavljen sistem „prvom fazom“ gde je glavni cilj da se građani naviknu da plaćaju kartu. Oni koji očekuju da će uvođenjem „prve faze“ novog sistema gubitak gradskog prevoza biti rešen, na žalost neće. Sistem je približen građanima da bude po meri da bi u svakom trenutku mogli da plaćaju prevoz po daleko pristupačnijim cenama i u datom trenutku kako ne bi morali da trče od trafike do trafike, ali i olakšano kompanijama i malim preduzećima da izdvajaju manje iznose za zaposlene.

Naravno da je jedan broj taj iznos koristio da nadomesti rupu u kućnom budžetu ali isto tako pružio priliku kompanijama i preduzećima da pokažu da im je stalo do zaposlenih i da im za isti iznos uvećaju plate. Malo verovatno ali na malim stvarima svako pokaže svoje stvarno lice.

Sistem zaštite slanjem SMS-a se mora poboljšati jer postoje načini da se isti i prevari.

Ukoliko mobilni operateri malo razmisle mogu ovaj sistem značajno da iskoriste i da privuku nove korisnike u saradnji sa gradom i da grad zaradi značajna sredstva za kratko vreme što bi na duže staze dovelo i do besplatnog prevoza u krajnjoj fazi.

Autor: Aleksandar od Beograda

Dodaci