Trend

Frižider

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas? Frižider se više gleda nego televizor. Na televizoru možeš...