U traženju lepote

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas? Dok neki jurcaju po doktorima u traženju lepote, glupost

Šta je Pohvala knezu Lazaru?

Pohvala knezu Lazaru je vez na platnu koji je izvezla monahinja Jefimija. Pohvala izvezena u čast kneza Lazara početkom 15. veka kao ćivot (pokrov preko