Trend

Sveti Kiril

Rođen je u Jerusalimu za vreme vladavine Konstantina Velikog,a umro je za vreme vladavine Teodosija Velikog. Godine 346. posvećen je za sveštenika, a 350. je nasledio na prestolu jerusalimskom blaženog...