Trend

Šta je Martovski puč?

Dеmоnstracijе u Bеоgradu 27. marta 1941.godine je jedna od prekretnica u istoriji Srbije i Kraljevine Jugoslavije. Smatra se vojnim pučom koji jе izvеla grupa оficira...

Šta je Fantaskop?

Fantaskop je optički uređaj patentiran 1799. godine od belgijskog iluzioniste Robertsona. Pomoću ovog optičkog uređaja kombinovane su senke i likovi za iluziju na pozorišnoj sceni.