Trend

Šta je stafaž?

Stafaž je u slikarstvu naziv za sitne figure čoveka i životinjske čiji je zadatak da ožive slike pejzaža i atrhitekture ili da ukažu na odnose...

Šta je repusoar?

Repusoar dolazi iz francuske reči repoussoir i u slikarstvu je naziv za predmet koji je postavljen u prednji plan. Repusoar služi da poveća efekat prostornosti.