Trend

Prekid grejanja zbog povoljne spoljašnje temperature vazduha

U skladu sa Odlukom o snabdevanju toplotnom energijom u gradu Beogradu, odnosno Pravilima o radu distributivnog sistema daljinskog grejanja, danas u 12:45 sati prekinuta je isporuka toplotne energije zbog povoljnih vremenskih uslova.

U skladu sa pomenutim aktima, isporuka toplotne energije u toku grejnog dana može da bude prekinuta u slučajevima povoljne temperature spoljašnjeg vazduha. Prekid isporuke se obavlja kada temperature spoljašnjeg vazduha više od 15 stepeni Celzijusa traju duže od dva sata. Ponovna isporuka toplotne energije započinje kada je temperatura spoljašnjeg vazduha 12 stepeni Celzijusa ili niža.

Sve toplotne predajne stanice, kojih u sistemu daljinskog grejanja ima više od 9.000, su automatizovane, imaju senzore na spoljašnjoj strani objekta i mere temperaturu vazduha u njegovom okruženju. Kada su spoljašnje temperature vazduha više od 15 stepeni Celzijusa, automatski ventil u predajnoj stanici zatvara protok toplotne energije kroz objekat. S obzirom da tada objekti ne preuzimaju toplotnu energiju, ne postoje uslovi za proizvodnju i distribuciju toplotne energije potrošačima.