Trend

Jaje

-Komšo, poskupela jaja. -Video sam komšija. Izgleda da i kokoške idu na gorivo. Autor: Aleksandar od Beograda

Sveti apostol Onisim

Оnisim jе jеdan оd sеdamdеsеt apоstоla. Biо jе rоb Filimоna, čоvеka bоgata i uglеdna u gradu Коlоsaju u Frigiji, nо pоgrеšiо nеštо svоmе gоspоdaru i...

Čorba

Rat je mala reč za veliku nesreću koja se uvek za posledicu ima suze nevinih. Zapad se "malo" poigravao sa jednom državom, da bi izazvao...

Rat

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas? Ako želite mir donesite sto i stolice. Ako želite...