Trend

Izmene na linijama BG voza od 1. marta

Od 1. do 15. marta, od 6.30 do 17.30 časova, zatvara se kolosek između stanica „Batajnica” i „Beograd centar” usled radova na rekonstrukciji i izgradnji dvokolosečne pruge od „Beograd centra” do Stare Pazove i Novog Sada. Zbog ovih radova biće promenjena organizacija saobraćaja vozova iz sistema BG voza.

U tom periodu na relaciji „Batajnica–Ovča–Batajnica” svakodnevno će se organizovati saobraćaj vozova na sledeći način:

Relacija „Batajnica–Ovča”

Voz broj 28001, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (5.50) – Ovča (6.49), saobraća na celoj relaciji;
Voz broj 28009, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (7.50) – Ovča (08.49), saobraća na relaciji Beograd centar –- Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar;
Voz broj 28015, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (9.50) – Ovča (10.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar;
Voz broj 28019, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (11.50) – Ovča (12.49), saobraća na relaciji Beograd centar –- Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar;
Voz broj 28023, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (13.44) – Ovča (14.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar;
Voz broj 28029, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Zemun (15.28) – Ovča (16.15), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Zemun – Beograd centar;
Voz broj 28037, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (17.50) – Ovča (18.49), saobraća na relaciji Zemun–Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica–Zemun;
Voz broj 28041, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (18.32) – Zemun (18.49), saobraća na celoj relaciji;
Voz broj 28045, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (19.50) – Ovča (20.49), saobraća na relaciji Beograd centar – Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica – Beograd centar.

Na relaciji „Batajnica–Zemun–Ovča” neće saobraćati sledeći vozovi:

Vozovi broj 28005, 28007, 28011, 28017, 28021, 28025, 28027, 28031, 28033, 28035, 28043, koji saobraćaju na relaciji Batajnica–Ovča, izostaju na celom prevoznom putu;
Voz broj 28003, koji saobraća na relaciji Zemun–Ovča, izostaje na celom prevoznom putu;
Vozovi broj 28013, 28039, 28047, 28049, 28051, koji saobraćaju na relaciji Batajnica–Zemun, izostaju na celom prevoznom putu.

Relacija „Ovča–Batajnica”

Voz broj 28002 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (7.10) – Batajnica (08.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica;
Voz broj 28010 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (9.10) – Batajnica (10.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica;
Voz broj 28014, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (11.10) – Batajnica (12.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica;
Voz broj 28020, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (13.10) – Batajnica (14.09), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica;
Voz broj 28024, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (15.10) – Batajnica (16.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica;
Voz broj 28032 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (17.10) – Batajnica (18.14) saobraća na celoj relaciji;
Voz broj 28038, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (19.10) – Batajnica (20.14), saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Batajnica;
Voz broj 28042, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (21.10) – Zemun (21.51), saobraća na celom prevoznom putu.

Na relaciji „Batajnica–Zemun–Ovča” neće saobraćati sledeći vozovi:

Vozovi broj 28000, 28004, 28006, 28012, 28016, 28022, 28026, 28028, 28030, 28034, 28036, 28040, koji saobraćaju na relaciji Ovča–Batajnica, izostaju na celom prevoznom putu;
Voz broj 28008, koji saobraća na relaciji Ovča – Beograd centar, izostaje na celom prevoznom putu;
Voz broj 28018, koji saobraća na relaciji Zemun–Batajnica, izostaje na celom prevoznom putu;

Relacija „Resnik–Zemun”

Voz broj 28309, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Resnik (9.28) – Zemun (10.04), saobraća na relaciji Resnik – Beograd centar, a izostaje na relaciji Beograd centar – Zemun.