Zgrada u ul. Dimitrija Tucovića br. 2 u Pančevu

Zgrada u ulici Dimitrija Tucovića 2 u Pančevu je podignuta u periodu od 1885. do 1888. godine.

Zgradu je sagradila srpska Crkvena opština, a godinu dana kasnije (1886.) uz nju je sagrađen Svetosavski dom.

U zgradi je bila biblioteka Crkvene opštine i Crkveno pevačko društvo.

Konzervatorski radovi izvedeni su 1977, 1982. i 2002 – 2004. godine.

Ako ste propustili