Zgrada Srpski dom u Sremskoj Mitrovici

Zgrada Srpski dom u Sremskoj Mitrovici je sagrađana 1895. godine prema projektu Vladimira Nikolića, dvorskog arhitekta patrijarha Georgija Brankovića. Izvođač je zemunski graditelj Franja Jenč.

Zgrada je oblikovana sa elementima neorenesanse i neobaroka.

U Srpskom domu su bile smeštene različite institucije, najpre Srpska građanska čitaonica i Srpsko pevačko crkveno društvo zatim je tu smešteno i udruženje zanatlija, kafana i hotel.

Početkom Prvog svetskog rata u njoj je bio smešten glavni štab austrijske vojske, a u tornju crkve osmatračnica. Prilikom bombardovanja, 9. septembra 1914. godine, Srpski dom je bio teško oštećen. Zgrada je obnovljena i napravljena je nova kupola u obliku zvona nakon Prvog svetskog rata.

Kupola koja danas nadvisuje ugaonu rundelu izvedena je tek 90-tih godina 20. veka i danas predstavlja reper u vizuri grada.

Danas su u Domu smeštene institucije kulture (Pozorište “Dobrica Milutinović” i biblioteka “Gligorije Vozarović”) i srpska pravoslavna crkvena opština.

Ako ste propustili