Zgrada škole u Popoviću u Sopotu

Zgrada škole u Popoviću u Sopotu podignuta je 1867. godine.

Zgrada osnovne škole u Malom Popoviću je klasičnašemi seoska škola u Srbiji iz prve polovine 19. veka, škola poseduje učionice i stan za učitelja.

Druga mlađa zgrada ovog školskog kompleksa, podignuta krajem 19. veka.

Ako ste propustili