Zgrada škole u Konaticama

Zgrada škole u Konaticama

Država: Srbija

Grad: Beograd

Stara osnovna škola u Konaticama se nalazi na teritoriji opštine Obrenovac. Podignuta je 1869. godine, na mestu starije škole iz tridesetih godina 19. veka.

Zidana je sa opekom i pokrivena četvoroslivnim krovom sa biber crepom.

Ako ste propustili