Trend

Zgrada Robnog magazina u Beogradu

Zgrada Robnog magazina u Beogradu nalazi se na teritoriji opštine Stari grad u Ulici Kralja Petra 16.

Robni magazin u Beogradu predstavlja prvu modernu beogradsku robnu kuću izgrađenu 1907. godine. Proglašena je spomenikom kulture rešenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda 1966 godine.

Sagrađena je 1907. godine prema projektu inženjera Viktora Azriela za bankara i narodnog poslanika Benciona Bulija.

Zgrada je osnove 8 metara h 20 metara, ima podrum i četiri sprata. Robni magazin je bio prva trgovačka zgrada u Beogradu u kojoj je više spratova međusobno spojeno i otvoreno.