Trend

Zgrada Beogradske nadbiskupije

Zgrada Beogradske nadbiskupije

Država: Srbija

Grad: Beograd

Opština: Savski venac

Adresa: Ulici Svetozara Markovića 20

Zgrada Beogradske nadbiskupije smeštena je od 1926. godine u zgradi nekadašnjeg Austrijskog poslanstva u Beogradu, koja je sagrađena 1884. godine.

Zgrada je koncipirana u duhu akademizma s neorenesansnim elementima u obradi detalja fasade. Kapela iz 1888. godine, bašta, zgrada parohije iz 1926. godine čini jedinstvenu prostorno-funkcionalnu celinu.