Veštačka inteligencija

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da li si mi ti mlađi danas?

Veštačka inteligencija je građena od strane inteligencije da bi se dopunjavala neintelegentim razmišljanjima.

Veštačka inteligencija je građena da bude inteligentna da bi je koristili neinteligentni ljudi u cilju promocije svoje „pameti“.

Autor: Aleksandar od Beograda

Ako ste propustili