Veliki Četvrtak – Tajna večera

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Veliki četvrtak u znak sećanja na Tajnu večeru. Na današnji dan u hramovima se služi liturgija Svetog Vasilija Velikog.

Ovaj dan se slavi kao dan kada je Isus ustanovio Svetu Tajnu Pričešća uz reči: „Uzmite, jedite; ovo je telo moje.“ i „Pijte iz nje svi; Jer ovo je krv moja Novoga Zaveta koja se prolijeva za mnoge radi otpuštenja grehova.“ Veruje se da na ovaj dan ko okaje grehe svoje da će mu biti oprošteni.

Isus je svojim učenicima oprao noge učeći ih tako sopstvenim primerom kako treba da služe jedni drugima. Na Tajnoj večeri on je izgovorio osnovne smernice vere:

„Da ljubite jedni druge kao što ja vas ljubim“ (Jov. 15:12).

Na Tajnoj večeri Isus je obelodanio da će ga jedan izdati a da će ga se Simon Petar odreći tri puta do zore.

Ispostavilo se da ga je Juda izdao za 30 srebrenjaka a Simon Petar Ga se odrekao tri puta do zore.

Isus odlazi u Getsimanski vrt gde su ga sačekali rimski vojnici sa Judom. Juda je prišao Isusu i poljubio ga u levi obraz. Isus mu je rekao: „Judo, zar me poljupcem izdaješ?“

Petar je shvatio da je Juda izdao Isusa pa je potegao mač ali ga Isus zaustavi i reče mu:

„Spusti taj mač. Ko se bori mačem, od mača će i poginuti.“

Tako su Isusa odveli pred prvosveštenika da mu sudi.

Juda je shvatio šta je uradio i pokušao je da se pokaje ali već je bilo kasno kada je shavtio šta je uradio pa se u očaju obesio.

Foto:Wikipedia

Ako ste propustili