Uspostavljanje novog režima saobraćaja u Bloku 31

Sekretarijat za saobraćaj obaveštava sugrađane i stanovnika novobeogradskog Bloka 31 da je u prethodnom periodu vršena analiza postojeće saobraćajne situacije u domenu uticaja postojećeg režima na protočnosti saobraćaja. Analize su pokazale da je zbog velike atrakcije zone administrativnih i trgovinskih sadržaja izražena pojava velikog broj kratkovremeno nepropisno parkiranih automobila u ovoj zoni te da na taj način remeti postojeću protočnost saobraćaja, kao i da bi se izmenom postojećeg režima saobraćaja u pojedinim saobraćajnicama i uspostavljanjem sistema jednosmernog režima saobraćaja na unutar blokovskim saobraćajnicama moglo povoljno uticati na poboljšanje postojeće protočnosti saobraćaja u Bloku 31.

Na zahtev gradske opštine Novi Beograd i rezidenata Bloka 31, a u cilju unapređenja postojeće pročnosti saobraćaja Sekretarijat za saobraćaj je izdao rešenje JKP „BEOGRAD-PUT“, kojim je predviđeno redefinisanje postojećeg režima unutar bloka i uvođenje sistema jednosmernih saobraćajnica. Realizacija izmenjenog režima saobraćaja predviđena je u narednih 10 dana.

Ovakav vid analize postojećeg režima saobraćaja na teritoriji grada Beograda vršiće se i u narednom periodu. U Zonama u kojima se na osnovu analiza ustanovi potreba za redefinisanjem režima saobraćaja, Sekretarijat za saobraćaj će izdati rešenje kojim će se unaprediti protočnost i bezbednost saobraćaja svih učesnika u saobraćaju.

Ako ste propustili