Sveti Matej Jevanđelista

Sveti Matej Jevanđelista bio je jedan od dvanaest apostola i prvi je napisao Jevanđelje – Sveto Jevanđelje po Mateju. Radio je kao poreznik u službi Rimljana.

Po Svetom pismu kada ga je Isus Hristos pozvao da mu bude učenik (apostol) ostavio je sve i pošao za Njim, primivši Svetog Duha Matej je propovedao Jevanđelje u Partiji, Midiji i Etiopiji. U Etiopiji ga je pogubio knez čiju je ženi i sina krstio, no pokajavši se posle vađenja olovnog kovčega sa telom apostola Mateja iz mora, knez se i sam krstio i primio ime Mateja. Po smrti episkopa Platona, koga je apostol Matej postavio, Mateja se (posle sna u kome mu se javio apostol Matej) primio za novog episkopa u Etiopiji.

Ako ste propustili