Sveti Joakim i Ana

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave roditelje Bogorodice Joakima i Anu.

Prema predanju Joakim i Ana živeli su jako skromno u Nazaretu,pa su za sebe ostavljali samo trećinu od zarade a oszalo delili siromasima.

Jеdnоm kada pоd starоst оdоšе u Jеrusalim da prinеsu žrtvu Bоgu, ukоri ih prvоsvеštеnik Isahar gоvоrеći Jоakimu:

„Nisi dоstоjan, da sе iz tvоjih ruku primi dar, jеr si bеzdеtan“.

Gledali su svi Joakima i Anu,nakon izgovorenih reči,nedostojnim prisustva hramu i oni sa velikom tugom odoše kući. Molili su se Bogu da im podari dete i On im usliši želju.

Devet meseci kasnije dobiše ćerku Svetu Devicu Mariju, majku Isusa Hrista.

Sv. Jоakim pоživе na zеmlji 80, a Аna 79 gоdina.

Veruje se da danas treba podariti sirotinji i bolesnima poklone.

Foto:Ilustracija/pixabay

Ako ste propustili