Sveti Haralampije – Dete koje danas izgubi svoj zub pratiće ga sreća

Uz Svetog Haralampije vezuju se nekoliko običaja pa se smatra da će dete koje na ovaj dan izgubi svoj prvi zub ili mu nikne novi, celog života biti srećno i pod zaštitom Svetog Haralampija. Takođe, uz ovog sveca vezuje se zdravlje pa se veruje da danas treba ići kod lekara i pomoliti se za zdravlje u crkvi.

Kada nasta strašno gonjenje hrišćana u vreme cara Septimija Severa, starac Haralampije ne krijaše se od gonitelja, nego slobodno i javno propovedaše veru Hristovu. Sve muke pretrpe kao u tuđem telu. A kad s njega živa kožu odraše, nezlobivi svetac reče carskim vojnicima:

Hvala vam, braćo, za to što ostrugavši moje staro telo, vi obnoviste duh moj za novi, večni život„.

Mnogobrojna čudesa učini, i mnoge u veru obrati. Čak i careva kći Galina napusti neznaboštvo svoga oca i posta hrišćanka. Osuđen na smrt i izveden na gubilište sveti Haralampije uzdiže ruke k nebu i pomoli se Bogu za sve ljude, da im Bog dade telesno zdravlje i duševno spasenje, i da im umnoži plodove zemaljske.

Gospode, ti znaš, da su ljudi meso i krv; oprosti im grehe, i izlij blagodat Tvoju na sve!“

Posle molitve ovaj sveti starac predade dušu svoju Bogu pre nego što dželat spusti mač na njegov vrat. Postrada 202. godine. Njegovo telo uze Galina i česno ga sahrani.

Ako ste propustili