Trend

Sveti apostol Petar – Časne verige

Sveti Petar je među prvima postao apostol Isusa Hrista. Petar je bio ribar a sa Andrejom je postao Isusov učenik. Prema Matejovom jevanđelju Hrist je smatrao Petra za temelj svoje Crkve.

Prema jevanđeljima Isus je rekao na Tajnoj večeri da će ga se Petar odreći tri puta pre nego što petao zakukuriče tri puta. Govori se da se to i desilo jer se Petar plašio osvete naroda.

Petar je mučen u Rimu gde je i preminuojer je raspet na krstu postavljenom natraške, jer je rekao da ne zaslužuje da umre na isti način kao Isus.na krstu obrnuvši ga .

ČASNE VERIGE

Sveti Petar se spominje 29. januara zbog veriga, u koje bi okovan od bezzakonog Iroda, i koje pri pojavi angela u tamnici spadoše s njega (Dap 12, 7).

Te verige čuvahu hrišćani koliko zbog uspomene na velikog apostola, toliko i zbog njihove celebne moći, jer se mnogi bolesnici izlečiše dodirom o njih (kao i o ubrus apostola Pavla, Dap 19, 12). Patrijarh jerusalimski Sveti Juvenal dade te verige na dar carici Evdoksiji, prognanoj ženi cara Teodosija Mlađeg, a ova ih prepolovi, pa jednu polovinu posla crkvi Svetih apostola u Carigrad, a drugo svojoj kćeri carici Evdoksiji, ženi Valentinijanovoj u Rim. Ova Evdoksija sazida Crkvu Svetog Petra, i položi u nju ove verige zajedno sa onim, u koje beše Petar pred svoju smrt okovan od cara Nerona.