Šta znači Avgust?

Avgust je latinska reč koja znači „veličanstveni“ ili „uzvišeni“, a koja se koristila kao jedna od titula za rimske careve. Prvi ju je koristio Oktavijan kada je godine 27. p. n. e. dobio titulu princeps i time formalno dotadašnju Republiku pretvorio u Carstvo.

Avgust je osmi mesec u kalendarskoj godini.

Ako ste propustili