Prepodobni Makarije Egipatski – „Ne osuđuj nikoga, i bićeš spasen“

Makarije Veliki ili Makarije Misirski je bio egipatski monah i pustinjak iz 4. veka.

Iz poslušnosti prema roditeljima oženio se ali mu žena preminu i on reši da ode da živi u pustinji narednih šezdeset godina.

Kad su ga pitali, zašto je toliko suv i kad jede i kad ne jede, on odgovori:

„Od straha Božijega“.

Toliko je uspeo očistiti svoj um od zlih pomisli i srce svoje od zlih želja da ga je Bog obdario darom čudotvorstva. Njegovo smirenje zadivljavalo je ljude i demone.

Prema predanju reče mu jednom demon:

„Ima samo jedno, u čemu te ja ne mogu nadvladati; to nije post, jer ja ne jedem nikad ništa; to nije ni bdenje, jer ja ne spavam nikad“.

„Nego šta je to?“ upita ga Makarije.

„Tvoje smirenje“, odgovori demon.

Svome učeniku Pafnutiju govorio je Makarije često:

„Ne osuđuj nikoga, i bićeš spasen“.

Živeo je devedeset sedam godina. Pred smrt na devet dana javili mu se iz onoga sveta sveti Antonije i sveti Pahomije i navestili mu da će kroz devet dana umreti, što se i dogodi. Još mu se pred samu smrt javio heruvim koji mu je otkrio u viziji blaženi svet nebeski, pohvalio trud i vrlinu njegovu i rekao mu, da je poslat da mu uzme dušu u Carstvo nebesko.

Umro je 390. godine.

Foto:Wikipedia

Ako ste propustili