Nova vremena

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo starij, a da li si mi ti mlađi danas?

Nova vremena gde su reči važnije od dela, a buduća dela je iluzija koja se arhivira kao sadašnje delo.

Nova vremena gde je mašna ambalaže važnija od sadržaja, a sadržaj tabu tema.

Nova vremena gde se crnilo predstavlja kao sivilo, a belilo kao prošlost..

Nova vremena gde je moral stvar citata, a nemoral život sadašnjice.

Autor: Aleksandar od Beograda

Ako ste propustili