Neprijatelji

Dobro jutro Beograde! Ovo jutro sam malo stariji, a da lis i mi ti mlađi danas?

Neprijatelji nisu neprijatelji ako ih nikada niste upoznali. Oni su samo osobe koje nikada nisu upoznale vas, a ni vi njih, da bi vam bili prijatelji.

Neprijatelj vam je bivši prijatelj, a svi ostali su stranci.

Autor: Aleksandar od Beograda

Ako ste propustili