Nekadašnja naselja Beograda

Nekadašnja naselja Beograda

JATAGAN MALA
JATAGAN MALA
PIŠTOLJ-MALA
PIŠTOLJ-MALA
BUKUREŠT-MALA
BUKUREŠT-MALA
Zerek
Zerek

Zerek naselje u Beogradu

SAVINAC
SAVINAC

Naselje u Beogradu