„Muzeji za 10“ 2023.

„Muzeji za 10“ 2023. održaće se od 15. maja do 19. maja u Srbiji. Kao i svake godine ulaz će biti besplatan u većinu muzeja, a neki muzeji će u skladu sa manifestacijom imati i spremljen poseban program.

Ove godine „Muzeji za 10“ održaće se pod sloganom „Muzeji, održivost i blagostanje“.

Manifestacija „Muzeji za 10“ prvi put su održani 2014. godine. Manifеstacija оbuhvata Mеđunarоdni dan muzеja (18. maj), 15. Еvrоpsku nоć muzеja (18. maj) i Naciоnalnu nеdеlju muzеja.

Detalji programa uskoro.

Foto: Ilustracija / Aleksandar od Beograda

Dodaci

Ako ste propustili