Muzej Vuka i Dositeja

Muzej Vuka i Dositeja u Beogradu je memorijalni muzej, posvećen prvom srpskom ministru prosvete Dositeju Obradoviću i reformatoru srpskog jezika Vuku Karadžiću.

Vukova zbirka je pridružena zaostavštini Dositeja Obradovića 1949. godine kada je formiran poseban muzej – Muzej Vuka i Dositeja, otvoren 28. februara 1949. godine. Nalazi se u zgradi koja je bila Velika škola.

Narodnom muzeju Muzej Vuka i Dositeja pridružen je1979. godine.

U toku 2011. godine započeti su radovi na sanaciji, a završeni su u decembru 2012, a nova postavka, u renoviranom Muzeju, svečano je otvorena 24. decembra 2012. godine.

Vukova zbirka formirana je još krajem 19. veka, kada je Vukova kćerka, Mina Karadžić Vukomanović, poklonila njegovu zaostavštinu Kraljevini Srbiji. U zbirci se danas čuvaju lični i porodični predmeti Vuka Karadžića, portreti i umetnička zaostavština, prva izdanja njegovih knjiga i brojna arhivska građa.

Ličnih predmeta Dositeja Obradovića nema jer su uništeni u požaru još 1813. godine. Zbog toga se deo muzejske zbirke koja se odnosi na njega uglavnom zasniva na likovnim prilozima, arhivskoj građi, Dositejevoj prepisci i knjigama, među kojima su prva izdanja njegovih dela.

Ako ste propustili