Lokomotiva „Baba Milka“ u Nišu

Lokomotiva „Baba Milka“ u Nišu nalazi se na Trgu kralja Aleksandra pored zgrade Saobraćajne sekcije Niš, ranije ŽTP-a Niš.

Lokomotiva „Baba Milka“ je jedna od ukupno dve lokomotive koje su se nalazile u rudniku Jelašnica. Rudnik Jelašnica je 1952. godine preuzeo od Rudnika kamenog uglja Jerima u Rakiti dve lokomotive. Rudari su lokomotivama dali imena Baba Milka i Baba Kata. Godine 1967. rudnik Jelašnica je zatvoren, a godinu dana kasnije lokomotiva „Baba Milka“ je postavljena u parku Čair u Nišu.

Dana 15. septembra 2011. godine restaurirana lokomotiva je postavljena na mestu gde se i danas nalazi na tz. „Peronu želja“

Foto: Aleksandar od Beograda

Ako ste propustili