Kontumacka kapela Svetog Roka u Zemunu

Kontumacka kapela Svetog Roka u Zemunu nalazi se u Gradskom parku.

Podignuta je 1836. godine za vreme kontumackog direktora Franca Minasa, po planovima Jozefa Falbera, a na mestu stare katoličke kontumacke kapele. Služila je verskim potrebama karantinaca.

Nakon preuređenja kontumca u park kapela je zapustena ali je vršena mala obnova 1923. godine. Kapela je ponovo otvorena 2006. godine, da bi 2014. godine bila potpuno renovirana donacijama od strane ambasade Norveške.

Danas je u funkciji jednom nedeljno, uglavnom za potrebe vernika sa Novog Beograda.

Ako ste propustili