Ko je projektovao zgradu Starog dvora?

Zgradu Starog dvora projektovao je arhitekta Aleksandar Bugarski, a na osnovu zamisli i prema uputstvima kralja Milana Obrenovića.

Zgrada je građena u duhu akademizma i s dekoracijom antičkog, renesansnog i baroknog porekla. Dvor je teško oštećena u oba Svetska rata, pa se neki delovi dvora razlikuju od prvobitnog. Uništena je u potpunosti Dvorska kapela.

Ako ste propustili