Hrisant i Darija

Hrisant je bio jedinac sin velikog boljara Polemija, koji se preselio iz Aleksandrije u Rim. Kao sin bogatih roditelja Hrisant je stekao veliko obrazovanje. Ali „svetska mudrost“ ga je zbunila i ostavila u neizvesnosti, šta je istina. I on je tugovao zbog toga. Ali do ruku mladoga Hrisanta došlo je Jevanđelje i dela apostolska. Kada je pročitao to tražio je učitelja. Za učitelja je izabrao Karpofora, sveštenika, koji ga je uputio u hrišćanstvo i krstio. Ali to se nije dopalo njegovom ocu. Otac ga je najpre hteo razvratiti zatvarajući ga samog sa prostitutkama. Kada to nije uspelo otac ga je primorao da se oženi neznabožačkom devojkom Darijom. Ali Hrisant je savetovao Dariju da i ona primi veru Hristovu i da žive kao brat i sestra, premda prividno u braku. Kada mu je otac umro, Hrisant je počeo slobodno ispovedati Hrista i živeti hrišćanskim životom, i on i sav dom njegov.

U vreme cara Numerijana on i Darija su strašno mučeni zbog vere. Ali i sam mučitelj Klavdije, vidvši strpljenje ovih mučenika i čudesa koja su se projavila pri njihovom mučenju, primi veru Hristovu sa celim domom svojim. Zato je i Klavdije bio utopljen u vodu, oba sina su mu posečena, a žena mu je na gubilištu, očitavši molitvu preminula. Darija je bila toliko istrajna u mukama, da su neznabošci vikali: Darija je boginja! Najzad je naređeno da Hrisanta i Dariju zasuju kamenjem u jednom dubokom rovu (na tom mestu kasnije je podignuta crkva). Blizu toga rova bila je neka pećina, u koju se jednom sabraše neki hrišćani na molitvu i pričešće u spomen svetog mučenika Hrisanta i Darije. Saznavši za ovo, neznabošci navališe te zatvoriše ovu pećinu, i tako usmrtiše te hrišćane, među kojima su bili i Diodor sveštenik i Marijan, đakon. Svi ovi postradaše za Hrista u Rimu 283. i 284. godine.

Ako ste propustili