Han Pantića u Gornjoj Ralji

Han Pantića u Gornjoj Ralji

Država: Srbija

Grad: Beograd

Opština: Sopot

Han Pantića u Gornjoj Ralji podignut je u drugoj polovini 19. veka.

Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture.

Ako ste propustili