Trend

Gde je bilo prvo golf igralište u Beogradu?

Prvo golf teren u Beogradu otvoreno je 31.05.1936.godine. Svečano ga je otvorio i izveo prvi udarac NJ.K.V Knez Pavle koji je istog dana napisao povelju koja je bila stavljena u kamen temeljac buduće zgrade.

“U imе Оca i Sina i Svеtоga duha, za vladе Njеgоvоg Vеličanstva Pеtra II, Кralja Jugоslavijе, i namеsništva, Njеgоvоg Кraljеvskоg Visоčanstva Кnеza Pavla, i Gоspоdе dr Radеnka Stankоvića i dr Ivе Pеrоvića, kaо pоkrоvitеlja Gоlf kluba, čiji jе zadatak i cilj da sе оvaj spоrt оdоmaći i razvijе u našоj zеmlji i narоdu, pоlоžismо danas tеmеlj оvоm društvеnоm dоmu. Аmin.”

Golf teren počeo je da se gradi i sređuje 1934.godine i to zalaganjem diplomate Slavka J.Grujića i njegove žene Mejbel Grujić. On je i izabran za predsednika Golf kluba „Beograd“, a žena za jednog od upravnika kluba.

Pod nazivom golf klub „Beograd“ nalazio se na Košutnjaku u prečniku od dva kilometara od Nemačkog groblja prema Rakovici.

Teren je bio sa devet rupa,a zbog trave,da se ne bi sušila,sagrađena je posebna pumpa koja je kvasila travu.

Početkom Drugog svetskog rata Golf klub je prestao da postoji.